Thương lắm miền Trung – Nguyễn Quang Bình

0
Thương lắm miền Trung – Nguyễn Quang Bình
Thương lắm người dân ở
Đất nghèo khổ vô cùng
Hết thiên tai lại sống cùng bão
triền miên gió bão bùng
Nước lũ tràn về nhà cửa cuốn
Hoa màu đồng lúa lún ngập sâu
nào kể sao cho xiết
Người thân mắt lệ tuôn.
Tang thương chìm trong nỗi điêu linh
Chung tay những
Giúp người dân vượt qua
Mảnh đất miền Trung sớm hồi sinh.

Xem thêm:  Bài thơ Khúc Đăng Sầu – Nhà thơ Phú Sĩ