Gia đình của mọi gia đình – Dã Tràng Cát

0
Gia đình của mọi gia đình – Dã Tràng Cát

“Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19)

Thiên Chúa Ba Ngôi diễm tình ca sự thật
Ngợi khúc vũ hoàn thánh thót tấu diệu linh
Muôn thang âm muôn cung bậc khởi đăng trình
Sự sống Nhiệm mầu khối Tình Yêu hiệp nhất.

Mái ấm Ba Ngôi, có Chúa Cha huyền nhiệm
Dựng mái ấm gia đình nhân loại chỉnh chu
Thần Tính sáng tạo mặc xác phàm tạo dựng
Vì yêu cho yêu, dạy yêu lấy kẻ thù!

Mái ấm Ba Ngôi có Giê-Su Trưởng tử
Thân cô lữ ba mươi ba năm bạt xứ
Cứu Độ anh em Thập giá án tử hình
Đường Nhập Thể dẫn vào cửa Phục Sinh
Buổi Quang Lâm cánh chung đàn em thứ.

Thiên Chúa Ba Ngôi rừng rực nguồn sức mạnh
Nước Lửa khí thiêng trao ban Ngôi Linh Thánh
Giải phóng cõi thâm u kiện toàn Ơn Phúc Hạnh
Vũ hoàn nhận ánh soi mặt đất rỡ ràng.

Mái ấm Ba Ngôi, Gia đình của gia đình
Kết khối yêu thương trong không gian hiệp nhất
Chuỗi cưu mang thời hạ sinh dưỡng dục
Đông đúc nhân sinh rạng Danh Cha cao cả.

Dã Tràng Cát
Con làm Dấu hằng ngày.


Xem thêm:  Tuyển tập thơ Mặt đường khát vọng (1974) – Nguyễn Khoa Điềm phần 3