Gia đình 42 – Công Chính

0
Gia đình 42 – Công Chính

Bốn hai cùng cõi đời trân,
Bốn hai năm đã, ân cần có nhau
Bốn hai có trước,có sau
Bốn hai chồng vợ, khổ đau chịa cùng.

Cám ơn Cha Mẹ của chung
Cám ơn Giòng họ đã cùng dựng xây,
Cám ơn bạn hữu vơi đầy.
Cám ơn con cháu chất dầy yêu thương.

Nhìn lại trong suốt đoạn đường.
Nhìn lại thấy được tình thương chất đầy,
Nhìn lại công sức dựng xây.
Nhìn lại hạnh phúc vui vầy cháu con.

Kìa trông tình nghĩa sắt son,
Kià trông hạnh phúc cháu con xun vầy.
Kìa trông thương mến quanh đây
Gia đình xum hợp,chất đầy tin yêu.!


Xem thêm:  Nhà thơ Tản Đà và những bài thơ xuất sắc để đời phần cuối