Thương lắm miền Trung – Nguyễn Mạnh Thoa

0
Thương lắm miền Trung – Nguyễn Mạnh Thoa
Vùng Quê nghèo chịu bao Tang Tóc
Biết bao người Khóc lóc Khổ đau
Chúng ta – Nào hãy cùng nhau
Chung tay chia sẻ – Nỗi đau đớn này!
Hỡi Bạn bè trong ngoài đat nước
Xiết chặt tay – Đoàn kết bên nhau
Cùng chia sẻ bớt nỗi đau
Điều Hạnh Phúc nhất – Có nhau lúc này!…
Miền Trung – Khúc ruột của ta ơi!
Chuyến hàng Cứu trợ khắp muôn nơi
Chở theo đầy ắp Tình Thương mến
Khắc phục phần nào nỗi khổ đau!
Khó khăn cố gắng vượt qua
Mưa giông, Bão nổi – Ắt là sẽ Tan!

Xem thêm:  Cát trắng Phú Vang - Nguyễn Khoa Điềm