Em mãi là hạnh phúc – Nguyễn Quang Long

0
Em mãi là hạnh phúc – Nguyễn Quang Long

Em là hnh phúc ca hn tôi
Si m tình yêu rc r bi
Ngha sáng in ngi xua phn hm
Duyên nng tri m xóa i côi
Ch bao khc bi thng tràn d
nh trào tim i nhng hi
Tri ni lòng bao c vng
M ngày nguyt lão kt thành ôi.


Xem thêm:  Tuyển chọn 999 bài thơ vui về mưa hóm hỉnh hấp dẫn nhất