Em mãi là hạnh phúc – Nguyễn Quang Long

0
Em mãi là hạnh phúc – Nguyễn Quang Long

Em là hạnh phúc của hồn tôi
Sưởi ấm tình yêu rực rỡ bồi
Nghĩa sáng in ngời xua phận hẩm
Duyên nồng trải đượm xóa đời côi
Chờ bao khắc bởi thương tràn dạ
Để nhớ trào tim đợi những hồi
Trỗi ở nơi lòng bao ước vọng
Mơ ngày nguyệt lão kết thành đôi.


Xem thêm:  Bài thơ Cho Tôi Được Một Lần – Nhà thơ Phú Sĩ