Đừng – Ngạo Thiên

0
Đừng – Ngạo Thiên

Đừng để tâm…những lời vô .
Đừng nóng giận… bực tức .
Đừng bận lòng…những .
Đừng tranh cãi…với người hay nóng giận.

Đừng than khóc…khi dòng đời nghiệt ngã.
Đừng oán hận…những việc đã trôi qua.
Đừng …nên sống biết .
Đừng luyến tiếc…những gì không còn nữa.

Đừng nhục chí…khi gặp chướng ngại.
Đừng gục ngã…khi đường đời gặp .
Đừng quyên sinh…khi cuộc đời còn tươi đẹp.
Đừng than khóc…khi duyên tình ra đi.

Đừng …cuộc đời chẳng ích gì.
Đừng quỳ luỵ…để đời họ khinh khi.
Đừng bực tức…những việc chẳng ra chi.
Đừng …phiền luỵ giải quyết gì.

Đừng hành ác…để đời mãi sầu bi.
Đừng …luyến tiếc mãi được gì.
Đừng u mê…chìm đắm mãi sân si.
Đừng tự mãn…giữa dòng đời lắm thị phi.


Xem thêm:  Nơi em về - Nguyễn Sĩ Đại