Đồng tiền – Ngạo Thiên

0
Đồng tiền – Ngạo Thiên

muốn sống…phải có tiền.
nhiều tiền…sống như tiên.
Đồng tiền cũng là một .
Khiến người đắm đuối…khổ triền miên.

Biết rằng con người… sống .
Không tiền …thật chẳng yên.
Vật chất đồng tiền,phương tiện sống.
Đừng nên mù quáng…hoá đảo điên.

Con người xưa nay…nói đến tiền.
Là vàng là bạc…cũng là tiên.
Đồng tiền mang đến bao ân oán.
Giết hại lẫn nhau…cũng vì tiền.

Có tiền cuộc sống…sẽ ấm no.
Đồng tiền cũng là…một thước đo.
Giúp ta thấy được, sống.
Đừng nên phiền luỵ…mãi âu lo.

Vật chất cuộc đời…đừng mãi lo.
Vui cười mà sống…đừng .
Sống nên biết đủ,đời .
Tiền vàng như núi…cũng thành tro.


Xem thêm:  Anh em tốt mà - Huỳnh Lâm Phong