Dòng kênh tuổi thơ – Văn Liêm

0
Dòng kênh tuổi thơ – Văn Liêm

Xa chúng ta còn bé
Thng ra b kênh chi
Gió chiu v man mác
Dòng kênh nc y vi.

Anh gp con thuyn giy
Th theo dòng nc trôi
Ôi cánh bum nh xíu
Mang khát vng cuc i.

Em ngm con thuyn nh
Mt dõi nhìn xa xôi
Gi theo nim khao khát
Ra tít ngoài b khi.

Ri mt chiu gió lng
Trên b con kênh xanh
Tin anh vào quân ng
Nc mt em vòng quanh.

Có nhng chiu hành quân
Cht nh v quê m
Nh dòng kênh thu bé
Mang khát vng dâng y.


Xem thêm:  Nghe lời cô giáo - Nguyễn Văn Chương