Đời xa xứ – Ngạo Thiên

0
Đời xa xứ – Ngạo Thiên

Xứ lạ quê người, sương trắng bay.
Nhớ dáng , bóng hao gầy.
Ngày đêm , trông dáng mẹ.
Gởi lời thương nhớ…bấy lâu nay.

viễn xứ, nhớ cố hương.
Nhớ cha nhớ mẹ, thương.
Ngồi đếm , từng giây phút.
Đất mẹ mong về…dạ .

Mưa nay, thấy .
Quê cha đất tổ, ngàn dặm trùng.
Tâm tư chất chứa, bao .
Nguyện thề non nước…mãi thuỷ chung.


Xem thêm:  Ngẫu hứng - Nguyễn Khuyến