Để học được … – Đào Công Điện

0
Để học được … – Đào Công Điện

tìm s cao rng
Ngi dn chúng tôi ngc lên bu tri

Hc ch che nhng s phn l loi
Ngi ct ngha vì sao bóng cây luôn râm mát

Hòng thu c bao khôn ngoan minh trit
Ngi dy phi bit lng ting bin xa

Khi ch tay hng trng ngà
Ngi bày cho chúng tôi t ôi vn th nho nh

Và tt c nhng iu ó
Chúng tôi tìm thy mt ngi
Mà lòng mình hng tôn kính gi Thy i.


Xem thêm:  Tình yêu hóa chất