Để học được … – Đào Công Điện

0
Để học được … – Đào Công Điện

Để tìm sự cao rộng
Người dặn chúng tôi ngước lên

Học chở che những
Người cắt nghĩa vì sao bóng cây luôn râm mát

Hòng thấu được bao khôn ngoan minh triết
Người dạy phải biết lắng tiếng xa

Khi chỉ tay hướng ngà
Người bày cho chúng tôi đặt đôi vần thơ nho nhỏ

Và tất cả những điều đó
Chúng tôi tìm thấy ở một người
Mà lòng mình hằng tôn kính gọi Thầy ơi.


Xem thêm:  Thơ tình cuối mùa thu - Xuân Quỳnh