Đất này chẳng có niềm vui – Nguyễn Chí Thiện

0
Đất này chẳng có niềm vui  –  Nguyễn Chí Thiện

Đất này chẳng có niềm vui

Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi lệ ướt

Trại lính, trại tù, người đi không ngớt

Người về thưa thớt dăm ba

Trẻ con đói, xanh như tàu lá

Cày bừa phụ nữ đảm đang

Chốn thôn trang vắng bóng trai làng

Giấy báo tử rơi đầy mái rạ

Buồn tất cả

Chỉ cái loa là vui!

1965


Xem thêm:  Cảm động - Bùi Thị Nhài