Đàn ông – Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

0
Đàn ông – Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Hào hoa phong nhã nht i
Thông minh tài trí rng ngi s xanh
Lm anh cng rt ma lanh
Mu mô xo quyt gian manh cc k
Nhiu cha tht ch ra gì
Sáng say chiu xn ti i la cà …
V con ói rách kêu ca
Ra ng lu láo …ta ây anh hùng
Làm n ch chu tp trung
Chú tâm in thoi ngi rung cp ùi
Ra oai lng lách ngc xuôi
âm u xe ti… ngm ngùi v con
Ngha v bên v không tròn
Phó mc cho v lo con cái mình
àn ông gii nht ngoi tình
Gh gp gái rú qu kinh thn su!
Nói di ln hóa thành trâu…
V phu, àn áp… hàng u th gian
ói nghèo co rúm xp càng
Giàu sang rng rnh lá gan bng tri
Vic nhà mc v… Ham chi …
á gà, cá … gp thi rt oai
n hn xui xo trng tay
N nn v gánh v cày nh trâu
Nhiu cha àn ông thy ru!
ánh bài n nhu tht trâu, tht bò…
Chy go… v con t lo…
V khi túng qun hn hò cùng trai
Kim tin cho nh lai rai
Tht là bt nhn … thân trai vô nghì!
àn ông lm chuyn th phi
Bn thân ích k hay ly gián ngi
Bt hiu s dzách trên i
" Qua cu rút ván " ngàn i n nay…
Râu rìa, lông ngc, rm mày…
Chng phng phn bn cng tay la thy
àn ông iu gi bc thy
Bc tình bc ngha không ai sánh bng
Li bing… ch khoái i sn …
Lái máy bay gii cóc cn tng lai
Quý ông ôi khi xn say
i, ma, lái gió… tè ngay trc nhà
Th dê ln bé không tha…
Nghin ngp hút chích… Quý bà o iên

Xem thêm:  Làm đàn ông đâu dễ - Lê Sáng

Th gian lm chuyn u phin!
p tai, nhm mt … tùy duyên… cho ri!

ANH EM LÀ S DZÁCH RI!
VIT CHO CÁC CH EM KHÔNG PHÂN BÌ THÔI
ANH EM NG BNG NHÉ.