Đà Lạt trăng mờ – Hàn Mặc Tử

0
Đà Lạt trăng mờ – Hàn Mặc Tử

Đây phút đã khởi đầu,
Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ.
sao đắm đuối trong sương nhạt,
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo.
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Hàng thông lấp loáng đứng trong im,
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao được?
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng!


Xem thêm:  Chiều sông Lô - Tạ Thăng Hùng