Cũng đâu gì lạ – Cẩm Vân

0
Cũng đâu gì lạ – Cẩm Vân

Tôi có yêu em cng âu gì l!
Ai s không yêu mt ngn ng bun
Thanh mnh thân gy, hng thm áo la
Tóc ng m màng th mng vai thon.

Tôi có yêu em cng âu gì l!
Ai s không yêu tháp bút tay mm
Em bc quanh i chân son rt nh
Bn ln môi ci, ngt ging ru êm.

Tôi có yêu em cng âu gì l!
Lo o theo nhau nhng tháng nm dài
Na a cm chia quanh nm lng d
Cay, ng, ngt, bùi, mn, nht chia hai.

Tôi có yêu em cng âu gì l!
Em ã cho tôi th mng mt tri
Cho tôi nguôi quên cõi i nghit ngã
Hnh phúc khi lòng có th yêu ai.

Tôi có yêu em cng âu gì l!

Bài th này ã c nhc s Nguyn Khi Hoàn ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Chút tình đầu - Đỗ Trung Quân