Của nặng hơn người – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Của nặng hơn người – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ðời nay nhân nghĩa tựa vàng mười
Có của thì hơn hết mọi lời
Trước đến tay không, nào thiết hỏi
Sau vào gánh nặng, lại vui cười
Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn
rượu, chè chè, thế tả tơi
Người của, lấy cân ta thử nhắc
Mới hay rằng của nặng hơn người.


Xem thêm:  Nguyễn Trãi với tập thơ Gia huấn ca