Còn một chút gì để nhớ – Vũ Hữu Định

0
Còn một chút gì để nhớ – Vũ Hữu Định

ph núi cao ph núi y sng
ph núi cây xanh tri thp tht bun
anh khách l i lên i xung
may mà có em i còn d thng

ph núi cao ph núi tri gn
ph xá không xa nên ph tình thân
i dm phút ã v chn c
mt bui chiu nào lòng bng bâng khuâng

em Pleiku má môi hng
ây bui chiu quanh nm mùa ông
nên mt em t và tóc em t
da em mm nh mây chiu trong

xin cm n thành ph có em
xin cm n mt mái tóc mm
mai xa lc bên i biên gii
còn mt chút gì nh quên

Bài th này V Hu nh sáng tác nm 1970 khi n Pleiku thm ngi bn gái. Ngay sau ó bài th c nhc s Phm Duy ph nhc thành bài hát Còn chút gì nh và ni ting qua ging hát ca s Thái Thanh và tip theo sau là các ca s S Phú, Duy Quang, Elvis Phng, Ý Lan… th hin rt thành công.


Xem thêm:  Cần thiết - Nguyên Sa