Nếu một ngày ta lại yêu – Mai Thúy Hải

0
Nếu một ngày ta lại yêu – Mai Thúy Hải

Em cũng muốn một lần duyên thắm lại
Với một người đến mai sau
Nhưng lại sợ gặp phải những
Mà trước đó từ lâu không quên được .

Nếu có thể chỉ xin một điều ước
Sống mà dạo bước thong dong
Bao nhiêu hận hay trong lòng
Đốt thành tro thả trôi sông theo gió .

Nếu một ngày có một người nào đó
Thương yêu mình mà không nợ rời xa
Muốn cùng nhau an hưởng tuổi xế già
Em bằng lòng để mà thương lần nữa .

Cảm ơn anh những chan chứa
Đã dệt thêu chuyện đôi lứa
Xin hãy hiểu em không thể đáp trao
Bởi trong tim còn tình đầu chưa nhạt .

Có đôi lúc nhìn mưa rơi lắt phắt
Tim lại buồn quặn thắt nhớ người xưa
Dẫu đã thấm thoắt thoi đưa
Tình dĩ vãng nhưng vẫn chưa quên hết .

Tuổi cứ trôi nhanh mải miết
nào bất diệt mãi không anh
Xin trả lại mối tình vẫn còn xanh
Anh hãy yêu bên người khác .

TG: Thúy Hải


Xem thêm:  Hoa lúa - Hữu Loan