Con đường tự trôi – Nguyễn Đăng Khoa

0
Con đường tự trôi  –  Nguyễn Đăng Khoa

Bầu trời vô sắc

Treo trên địa cầu

Chúng mình, bữa ấy

Thuyền neo bến nhau

Phố cong mái tóc

Ngõ nào môi ta

Mộng nghiêng nghiêng chảy

Ngày xưa xuống phà.

Người không nhân ảnh

Về đến lòng tôi

Và tôi không bước

Con đường tự trôi.


Xem thêm:  Tạ lỗi cùng người - Nguyễn Tất Nhiên