Chuyến đi cuộc đời – Ngạo Thiên

0
Chuyến đi cuộc đời – Ngạo Thiên

là những chuyến đi
Đời người chân bước, hành trình ngược xuôi
Đi qua năm tháng
Tỉnh say với mộng, với đời
Cuộc đời nào phải cuộc chơi
Vui câu nhân nghĩa, bằng lời tri ân
Ta bà dừng chân
Buồn vui phút chốc, một lần rồi đi
Trăm năm ta giữ được gì
Chỉ một bia đá, khắc ghi trang đời
Mặc người say tỉnh khóc cười
Ta thời tu niệm, một đời ta đi.

là cõi mộng
Cuộc đời vốn sắc không
Tâm tư mãi bận lòng
Nghĩ chi chuyện đục trong

Buông bỏ lòng
Cuộc đời sẽ
Tình đời là chiếc bóng
Có rồi lại hoá không

Quét sạch hết
Không nghĩ về
Nhìn về nơi thực tại
Hướng đến một ngày mai

Một ngày đến
Một ngày vô thường đi
chẳng được gì
Cuộc đời hãy khắc ghi

Hãy học tánh từ bi
Theo đạo gắng tu trì
Dứt bỏ tánh tham si
Là đường đi cội phúc.


Xem thêm:  Bá chằn của tôi - Phạm Huy Hoàng