Chuyện cổ nước mình – Lâm Thị Mỹ Dạ

0
Chuyện cổ nước mình – Lâm Thị Mỹ Dạ

Tôi yêu chuyện cổ nước tôi 
Vừa nhân hậu lại sâu xa 
Thương người rồi mới thương ta 
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm 

Ở hiền thì lại gặp hiền 
Người ngay thì gặp người tiên độ trì 
Mang theo chuyện cổ tôi đi 
Nghe trong thầm thì tiếng xưa 
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa 
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi 

Đời cha ông với đời tôi 
Như con sông với chân trời đã xa 
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha 
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình 
Rất công bằng, rất thông minh 
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang. 

Thị thơm thì giấu người thơm 
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà 
Đẽo cày theo ý người ta 
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì 
Tôi nghe chuyện cổ thầm thì 
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau. 

Đậm đà cái tích  
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người 
Sẽ đi qua tôi 
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi 
Nhưng bao chuyện cổ trên đời 
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.


Xem thêm:  Bộ sưu tập những stt chán đời ngắn dành cho những ai đang mệt mỏi