Chuyện cổ nước mình – Lâm Thị Mỹ Dạ

0
Chuyện cổ nước mình – Lâm Thị Mỹ Dạ

Tôi yêu chuyn c nc tôi 
Va nhân hu li tuyt vi sâu xa 
Thng ngi ri mi thng ta 
Yêu nhau dù my cách xa cng tìm 

hin thì li gp hin 
Ngi ngay thì gp ngi tiên trì 
Mang theo chuyn c tôi i 
Nghe trong cuc sng thm thì ting xa 
Vàng cn nng, trng cn ma 
Con sông chy có rng da nghiêng soi 

i cha ông vi i tôi 
Nh con sông vi chân tri ã xa 
Ch còn chuyn c thit tha 
Cho tôi nhn mt ông cha ca mình 
Rt công bng, rt thông minh 
Va lng li a tình, a mang. 

Th thm thì giu ngi thm 
Chm làm thì c áo cm ca nhà 
o cày theo ý ngi ta 
S thành khúc g chng ra vic gì 
Tôi nghe chuyn c thm thì 
Li cha ông dy cng vì i sau. 

m à cái tích tru cau 
Ming tru thm nng sâu tình ngi 
S i qua cuc i tôi 
By nhiêu thi na chuyn di xa xôi 
Nhng bao chuyn c trên i 
Vn luôn mi m rng ngi lng tâm.


Xem thêm:  Top 100 bài thơ lục bát hay về tình bạn ý nghĩa nhất