Chùa Trấn Bắc – Bà Huyện Thanh Quan

0
Chùa Trấn Bắc – Bà Huyện Thanh Quan

Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu
Khách đi qua đó chạnh
Mấy toà sen rót mùi hương ngự
Năm thức mây phong nếp áo chầu
Sóng lớp phế hưng coi đã rộn
Chuông hồi kim cổ lắng càng mau
Người xưa, cảnh cũ, nào đâu tá?
Khéo thay lũ trọc đầu!


Xem thêm:  Bùi Nguyễn Trường Kiên- Tập Thơ”Quê Nhà Nỗi Nhớ” Day Dứt Khôn Nguôi