Chủ nhật buồn – Từ Nguyễn

0
Chủ nhật buồn – Từ Nguyễn

Chủ nhật buồn vì ta nhớ gì đây?
Nhớ nắng hôm nao rắc trên lá, đan cài
Nhớ làn len qua tóc
Nhớ phút ban đầu tay đan tay…

Chủ nhật buồn vì mưa mãi mưa hoài
Giọt lâm thâm, giọt rỉ rả
Lạnh ngấm vào lòng nào ai thấy
Gió động niềm riêng, riêng ta hay…

Chủ nhật buồn ngày như hơn
Không dưng mà cứ muốn
Sao bỗng như trẻ nhỏ
Khóc, cười… mà chẳng rõ nguồn cơn!

Chủ nhật buồn… Sắp hết tháng mười hai!
Một năm vừa đi qua bao thương nhớ lạc loài
Ta gửi lại gì cho hoài niệm?
Chút tự tình biết có thấu chăng ai?

(20/12/2009)


Xem thêm:  Bâng khuâng tháng mười một - Hoàng Hôn