Chú hải quân – Vân Đài

0
Chú hải quân – Vân Đài

Đứng canh ngày, canh đêm 
Ngoài xa vời hải đảo 
Kìa! Bóng chú hải quân 
Dưới trứng sáo 

Mặc nắng mưa gió bão 
Cây súng chú chắc tay 
Quân thù mà ló mặt 
lớn sẽ vùi thây 

Em mong ngày khôn lớn 
Sẽ vượt sóng ra khơi 
Cũng cầm chắc tay súng 
Giữ lấy biển lấy trời


Xem thêm:  Nhà thơ Hồng Thanh Quang và trọn bộ những trang thơ ấn tượng phần 5