Sao không về Vàng ơi? – Trần Đăng Khoa

0
Sao không về Vàng ơi? – Trần Đăng Khoa

Tao đi học về nhà 
Là mày chạy xồ ra 
Đầu tiên mày rối rít 
Cái đuôi mừng ngoáy tít 
Rồi mày lắc cái đầu 
Khịt khịt mũi, rung râu 
Rồi mày nhún chân sau 
Chân trước chồm, mày bắt 
Bắt tay tao rất chặt 
Thế là mày tất bật 
Đưa vội tao vào nhà 
Dù tao đi đâu xa 
Cũng nhớ mày lắm đấy 
Hôm nay tao bỗng thấy 
Cái cổng rộng thế này! 
Vì không thấy bóng mày 
Nằm chờ tao trước cửa 
Không nghe tiếng mày sủa 
Như những buổi trưa nào 
Không thấy mày đón tao 
Cái đuôi vàng ngoáy tít 
Cái mũi đen khịt khịt 
Mày không bắt tay tao 
Tay tao buồn làm sao! 

Sao không về hả chó? 
Nghe bom thằng Mỹ nổ 
Mày bỏ chạy đi đâu? 
Tao chờ mày đã lâu 
Cơm phần mày để cửa 
Sao không về hả chó? 
Tao nhớ mày lắm đó 
Vàng ơi là Vàng ơi!


Xem thêm:  Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm