Cho tôi một vé về tuổi thơ! – Ngọc Nghĩa

0
Cho tôi một vé về tuổi thơ! – Ngọc Nghĩa

Cho tôi xin, mt vé v tui th…
tôi tìm…k nim ngày th di!
Qu kh chua, qu trâm tôi hay hái…
Chy nhy, vui ùa cùng l bn di ma.
Cho tôi tìm… ký c ca ngày xa…
Khi tâm hn, vn còn cha lo ngh…
Rt nhiu th tôi "ánh ri" hoang phí!
Th u th…"ngày y" ã xa ri?
Bao ting ci, bao câu hát trên môi…
Dn ít i, tôi không h hay bit…
Khi ã quen vi dòng i khc nghit!
Lúc nhn ra, thì ã bc mái u.


Xem thêm:  Làm bác sĩ - Lê Ngân