Hè về – Hải Âu

0
Hè về – Hải Âu

Hè về… Nhớ mãi quê tôi

Hái , , lội bơi… ồn ào

Đêm nghe điệp khúc lao xao…

Côn trùng, ếch nhái… hòa vào khúc ca

Xiết bao không nhòa…

(Nguyễn Kim Nguyên/ Sóc )


Xem thêm:  Sầu lục tỉnh - Bùi Giáng