Bao nhiêu cảnh khổ – Liêng Nguyễn

0
Bao nhiêu cảnh khổ – Liêng Nguyễn
Thảm quá thảm nước vây khắp chốn
ơi thương tổn dài lâu
mắt rớt lệ sầu
Đời sao lắm cảnh khổ sâu…hỡi Trời.
Rời Quê đã kiếm sống
Để bầy Con trông ngóng ở nhà
Lìa Cha bỏ Mẹ bôn ba
Vào Thành Phố lớn kiếm mà áo cơm.
Nay Bão Lũ như bơm thêm khổ
Cầu đường hư đâu chỗ
Nát lòng muôn bề
Làm sao về được cận kề gia cang .
Con mênh mang ruột đứt
Mẹ cha già day dứt không an
Theo dòng Thời Sự xốn xang
Miền Trung trời hởi…vỏ vàng khổ đau…

Xem thêm:  Thơ viết trong vùng lũ - Lê Hải Châu