Chiếc bóng quê hương – Thiên Ân

0
Chiếc bóng quê hương – Thiên Ân

Quê hng in bóng trong chiu
Nm nm, tháng tháng anh yêu thit lòng
Nhn dùm khuya sm nh mong
Rng ta ôm p èo bòng vng mang
Quê hng tóc gió bay ngang
Mt mà biêng bic tình chan cha tình
N i chm n môi trinh
p e, e p nh hình dáng th
Quê hng nón lá i ch
Mùa yêu nhn nhn ging t trm min
ai nói ng, nói nghiêng?
Anh, em qun quýt n duyên tng phùng
Quê hng áo trng thy chung
ôi b tinh khit ung dung eo v
Câu th, gìn gi,câu th
Nao nao git nh t b ging ging
Quê hng tre nh ôi chân
Thng ngay, ngay thng vt hn thi gian
Chiu chiu chim sáo gi àn
Mt thng, hai nh cô nàng ngày xa
Quê hng c xót xa a
Trò chi thu nh ai cua ai ri?
Bây gi bóng gió m côi
i trong ma bi bóng trôi dn lòng


Xem thêm:  Chùm thơ lục bát mùa Thu hay nhất