Cha mẹ sống làm gương cho con – Ngạo Thiên

0
Cha mẹ sống làm gương cho con – Ngạo Thiên

Làm cha làm mẹ phải làm gương
Họ hàng con cháu phải
Trân quý ông bà cùng
Hàng xóm láng giềng sống tựa nương
Việc nhà việc nước là
Thương người giúp bạn sống
Chan hoà nhịp sống luôn từ ái
Tâm lành tạo phước không dối lường
Làm con phải nhớ sống tận tâm
Báo hiếu cha mẹ liễu tri tầm
Tình nghĩa vẹn toàn luôn khắc cốt
lưu truyền mãi vạn năm


Xem thêm:  Người đàn bà của tôi - Mai Thúy Hải