Cánh cò quê hương – Quang Nguyễn

0
Cánh cò quê hương – Quang Nguyễn

Con gp cánh cò
bay xa muôn mây
Mênh mông, mênh mông, quê hng ng bic
Con gp mt m
rng ngi tha thit
ôi mt quê hng, trong nh con sông
Ngt ngào tui hng
vui chi gia ng
Con gp cánh diu
bay theo ngàn gió
Ting ca quê hng, ting m nho nh
Con gp cây lúa
hin nh tóc cô
Dy con bài hát,quê hng còn ch
Ri mai con ln
bay khp mi min
Nh cánh cò xa, gia tri nghiêng nghiêng
Con s bay v
Quê hng bóng m
Ngôi nhà mái m
dt dào thng yêu.


Xem thêm:  Quê hương - Đỗ Trung Quân