Cần mẫn – Nguyễn Văn Thái

0
Cần mẫn – Nguyễn Văn Thái

Chót đã sinh ra ở kiếp này
Xá gì mưa nắng rủi hay may
Tận lòng mê mải cho công việc
Dốc sức chăm lo trọn mỗi ngày

Cần mẫn ong se hương hóa mật
Kiên trì gạo cất nên say
Bõ tình công sinh dưỡng
Trọn đạo nghĩa trả vay.

6 – 5 – 2012


Xem thêm:  Đời vắng em rồi say với ai - Vũ Hoàng Chương