Bàn tay cô giáo – Định Hải

0
Bàn tay cô giáo – Định Hải

Bàn tay cô giáo 
tóc cho em 
Về nhà mẹ khen 
Tay cô đến khéo! 

Bàn tay cô giáo 
Vá áo cho em 
Như tay chị cả 
Như tay mẹ hiền 

Cô cầm tay em 
Nắn từng nét chữ 
Em viết đẹp thêm 
Thẳng đều trang vở


Xem thêm:  Viết cho em cô gái tháng tám - Thu Hiền