Anh là tuổi trẻ của em

0
Anh là tuổi trẻ của em

Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ
Vậy anh chính là tuổi trẻ của đời em
Dù là sai, vẫn bất chấp để yêu
Chỉ để sống với tình yêu thật sự

Tuổi trẻ mà, ai không từng lầm lỡ
Yêu người không nên yêu, rồi cay đắng nhận về
Cũng vì tin, những ân ái, hẹn thề
Nên tuổi trẻ em, cũng sai lầm như thế

Nhưng hỏi em tiếc không? Em không tiếc,
Tuổi trẻ em tươi đẹp bởi vì anh
Em vẫn tự hào vì trong những ngày xanh
Quá khứ em, có anh, từng ở đó


Xem thêm:  Đừng như công chúa - Nguyễn Duy