Xả buông – Ngạo Thiên

0
Xả buông – Ngạo Thiên

Sống như ngàn hoa thơm ngát
Sống ở ác thân xác ta hao mòn
Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son
Sống từ bi sẽ thấy đời

Trăm con sông lúc trong rồi hoá đục
Giống như ta có lúc cũng đổi thay
Đời trải nghiệm nuôi lớn ta từng ngày
Biết xả buông lành thay cho

Đời ngắn ngũi nên đừng chìm trong mộng
Mơ càng nhiều lại càng xa
Sống biết đủ an lạc sẽ dung hoà
Đời bên ta là định luật.


Xem thêm:  Nghịch mùa - Lê Hồ Thu