Vin vào đâu anh buồn? – Trần Đình Thọ

0
Vin vào đâu anh buồn?  –  Trần Đình Thọ

Đời anh rồi có những khúc quanh

lên bờ

xuống ruộng

sẽ hanh hao những mùa gió chướng

người đàn bà nào nấu cháo

dém chăn?

ngọn cỏ gió đùa

ngọn cỏ trâu ăn

ngọn cỏ bầy chim tha về làm tổ

rồi có lúc đời anh cũng không được như cỏ

thì vin vào đâu anh buồn?


Xem thêm:  Gửi về trường Nguyễn Du - Huế - Trương Nam Hương