Tình đoàn kết – Đoàn Duy Hiển

0
Tình đoàn kết – Đoàn Duy Hiển

Bác Hồ đã dạy chúng ta,

Đánh giặc chẳng kể , đàn Ông.

Ta mang dòng máu Lạc Hồng,

Luôn đem khí phách, con Rồng cháu Tiên.

Mỗi khi đất nước ,

Cùng nhau , xây thiên sử vàng.

Tâm tài, trí dũng mở mang,

Tô đẹp bức họa, huy hoàng non sông.

Cần kiệm, liêm chính, chí công,

Dựng xây cơ nghiệp, non sông huy hoàng.

Đường lên đến đỉnh vinh quang,

Lá cờ Tổ quốc, rộn ràng tung bay.

Đảng với Dân, nắm chặt tay,

Sóng xô không ngả, bão lay chẳng rời.

rộng mở chân trời,

Đưa ta hòa nhập, khắp nơi toàn cầu.

Sánh cùng bè bạn năm châu,

, bền lâu trong lành.

Mỗi khi đất nước ,

Triệu người như một, xây thành lũy cao.

Đứng lên cùng tuyến chiến hào,

Hiên ngang cầm sùng, xông vào tiến công.

Một lòng gìn giữ non sông,

Lấy máu tô rực, cờ hồng phới bay.

Mỗi người góp một đôi tay,

Mở mang , dựng xây nước nhà.

Khắc sâu lời Bác đậm đà,

Cháu, Con nhớ mãi, bài ca kết đoàn

Duy Hiển

()


Xem thêm:  Ông - Hữu Thỉnh