Tự giải thoát – Ngạo Thiên

0
Tự giải thoát – Ngạo Thiên

Đời như mộng với muôn ngàn cách trở
Để lòng người ở trong tim
Đến hay đi mộng ảo luôn đắm chìm
Qua năm tháng vẫn tìm về
Có phải chăng là phép thử
ta phải tự đi qua
Đã bao năm dòng lệ vẫn ngấn nhoà
Dù vẫn biết tình đời là đen bạc
Đã bao năm ta sống vội với đời
Giờ nhìn lại nơi bến giác
Nhìn cuộc đời thế gian luôn tranh đoạt
Ta đi về tự giải thoát tâm ta.


Xem thêm:  Nhớ một người - Hoàng Phủ Ngọc Tường