Trưa quê – Sao Mai

0
Trưa quê  –  Sao Mai

Tặng Huy Mai, bác sĩ – làm thơ

Trưa ấy quê nhà, mây trắng mây

Đường trưa hun hút nắng vai gầy

Người trong trưa quạnh nhìn không nói

Mắt trẻ trưa làng xanh ánh cây

Trưa xóm đầu thôn trưa như không

Trưa về gờn gợn cỏ may đồng

Trưa nào xa quá gà đương gáy

Ngang hơi gà xưa trưa quê sông

Từ độ người đi biết trưa quê

Thương giàn mướp nhỏ hoa chưa về

Vàng hoa trưa ấy còn bay phấn

Thơm đến trưa này trưa mướp quê.


Xem thêm:  Truy điệu trong tù - Mộng Bình Sơn