Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

0
Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

Anh ! Ta tới rồi! 
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây. 
Trạm đầu xinh thay 
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng. 
Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng 
Mua con cá chép lượn vòng con chơi. 
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời 
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.


Xem thêm:  Top 100 stt tình yêu hạnh phúc đôi lứa hay nhất được chia sẻ trên facebook