Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

0
Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

Anh em ơi! Ta tới trăng rồi! 
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây. 
Trạm đầu vũ trụ xinh thay 
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng. 
Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng 
Mua con cá chép lượn vòng con chơi. 
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời 
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.

Xem thêm:  Tràng giang - Huy Cận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *