Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

0
Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

ơi! Ta tới rồi! 
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây. 
Trạm đầu xinh thay 
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng. 
Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng 
Mua con cá chép lượn vòng con chơi. 
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời 
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.


Xem thêm:  Thơ Điên – Tập thơ hay nổi bật nhất của nhà thơ Hàn Mặc Tử phần 3