Trang giấy học trò – Chính Hữu

1
Trang giấy học trò – Chính Hữu

Em đến trường 
Tay cầm cuốn vở 
Gió thổi đời em 
Lật từng trang mở 
Trường mới như tâm hồn em 
Lợp toàn ngói đỏ 

Tóc xanh mát bóng cây 
Thơm mùi trang giấy mới 
Vui với em phơi phới 
Tổ quốc lớn từng ngày 

Chúng mang bom nghìn cân 
Giội lên trang giấy 
Mỏng như một ánh ngần 
Hiền như lá mọc mùa xuân 

Ôi từng trang giấy 
Trong lòng anh, đập khẽ, đêm nay 
như bàn tay vẫy 
như một bàn tay ròng ròng máu chảy! 

Nếu em sống lại 
Anh đi một nghìn đêm 
Để giành lấy cho em 
Một ngày không sợ hãi 

Trận địa thức bên em 
Bóng quân thù hung ác 
Không che được ánh đèn 
Soi cho em ngồi học 

Ôi ánh đèn thúc giục 
Như mệnh lệnh hành quân


Xem thêm:  Truyện Kiều 1 - Nguyễn Du