Thề non nước – Tản Đà

0
Thề non nước – Tản Đà

Nước non nặng một nhời thề 
Nước đi đi mãi không về cùng non 
Nhớ nhời nguyện nước thề non 
Nước đi chưa lại non còn đứng không 
Non cao những ngóng cùng trông 
Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày 
Xương mai một nắm hao gầy 
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương 
Giời tây chiếu bóng tà dương 
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha 
Non cao tuổi vẫn chưa già 
Non thời nhớ nước, nước mà quên non! 
Dẫu rằng sông cạn đá mòn 
Còn non còn nước hãy còn thề xưa 
Non xanh đã biết hay chưa? 
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn 
Nước non hội ngộ còn luôn 
Bảo cho non chớ có buồn làm chi! 
Nước kia dù hãy còn đi 
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui 
Nghìn năm giao ước kết đôi 
Non non nước nước không nguôi nhời thề


Xem thêm:  Tuyển tập vần thơ nhớ người yêu hay nhất, lắng đọng cảm xúc