Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão

0
Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão

Thuật hoài

Hoành sóc cáp kỷ thu,
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu.
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính thuyết Vũ hầu.

Dịch nghĩa

Cắp ngang ngọn giáo gìn giữ non sông đã mấy thu,
Ba quân như gấu hổ, át cả sao Ngưu Đẩu.
Thân nam nhi nếu chưa trả xong nợ công danh,
Ắt khi nghe người đời kể chuyện Vũ hầu.


Xem thêm:  Em về điểm phấn tô son lại – Câu thơ hay trong Cảnh đoạn trường (Thái Can)