Bài ca tóc dài – Đoàn Duy Hiển

0
Bài ca tóc dài – Đoàn Duy Hiển

Phát huy truyền thống Bà Trưng,

Trước trọn việc nước sau lưng việc nhà.

Noi gương truyền thống Hai Bà,

Kiên trung bất khuất lại là đảm đang.

Tóc dài dáng đứng hiên ngang,

Cưỡi Voi đánh giặc kiếm phang đầu thù.

Biển đông nổi gió ngàn thu,

Vén cơn thịnh nộ mây mù hồi sinh.

Cưỡi sóng cao tự vươn mình,

Vung gươm chém chết cá Kình Biển đông.

Đảm đang việc nước bên Chồng,

Buông rèm nhiếp chính gánh gồng giang sơn.

Thủy chung một tấm lòng son,

Đợi chồng đánh giặc chẳng sờn tâm can.

Dẫu khổ cực dẫu gian nan,

Trường sơn sẻ dọc đánh tan quân thù.

Kiên trung giữa trốn ngục tù,

Niềm tin giữ trọn nghìn thu nước nhà.

Việc gần cho đến việc xa,

Đảm đang hoàn hảo thật là giỏi dang.

Việt Nam phụ nữ vinh quang,

Góp công xây dựng vẻ vang nước nhà.

Mừng ngày mùng tám tháng ba,

Bút hoa viết tặng bài ca tóc dài.

Duy Hiển

(Bắc Giang)

 


Xem thêm:  Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến hay đặc sắc phần 8