Tiếng sáo thiên thai – Thế Lữ

0
Tiếng sáo thiên thai – Thế Lữ

Tng Ng Bch San

nh xun lt c xun ti,
Bn rng thi so mt hai Kim ng.
Ting a hiu ht bn lng,
Bun i! Xa vng, mnh mng l bun
Tin Nga tc xo bn ngun.
Hng tng r r trn cn u hiu;
My hng ngng li sau o,
Mnh cy nng nhum, bng chiu khng i.
Tri cao, xanh ngt. ka
Hai con hc trng bay v Bng Lai.
Theo chim, ting so ln khi,
Li theo ging sui bn ngi Tin Nga.
Khi cao, vt tn my m,
Khi gn, vt vo bn b cy xanh,
m nh lt ting t tnh,
p nh Ngc N un mnh trong khng.
Thin Thai thong gi m mng,
Ngc Chn bun tng ting lng xa bay


Xem thêm:  1001 bài thơ Đà Nẵng, những khu du lịch nổi tiếng Đà thành