Sài Gòn dấu yêu – Gia Long

0
Sài Gòn dấu yêu – Gia Long

Tôi v thm li Sài Gòn
Mt Hòn Ngc quý – Du son rng ngi
Mt chiu nng trn ma ri
Ngn ng! Ôi quá tuyt vi quê em.
.
Chuông c Bà ngân m mm
Bao tà áo tím im thêm sc mu
Ph phng thc trng êm thâu
Ánh èn muôn v thay bu tri sao
Sông Sài Gòn- Di ym ào
Thuyn hoa ai ch lc vào thiên thai
Thành ph c mãi rng dài
Xa xa cao c nh cài lc hoa
Xe ngang qua li Thanh a
Công trng nhn nhp ang à vn cao.
Vinhomes p ta vn ào
ài phun nc, vy tay chào khách du
Tho in ang vào thu
Ta v rn ting chim Cu nghn ngào.
.
Sài Gòn i! p là bao
Mi ln n li thy xao xuyn lòng.


Xem thêm:  Bãy là một người bạn - Trăng Quê