Dấu chân Vy – Hư Vô

0
Dấu chân Vy – Hư Vô

Em về một thoáng chân vy
Ngang chiếc bóng người tình si thuở nào
Tay dài chưa tới chiêm bao
Hình hài em đã tan vào hư không.

Còn dính chút phấn em hồng
Bỏ quên ở giữa bụi vông vang vàng
Từ em vội vã bước ngang
Mùa thu ngập lá quanh tàn tích tôi.

xa có vá liền trời
Cũng chưa tới chỗ em ngồi
Thì em hãy níu hồn tôi
Phất phơ như vạt áo phơi

Chỗ có tình nhân
Chờ đêm động thức ân cần lăn qua
Chảy vào một phía thật xa
Thành con sóng đẩy tôi ra muôn trùng…


Xem thêm:  Lá thư về Bắc - Nguyễn Bính