Nhớ quê – Trần Nhân Cư

0
Nhớ quê  –  Trần Nhân Cư

Tôi nằm buổi trưa

Nắng hè vẫn đổ nhạt thưa trước thềm

Mẹ già chỉ kim

Trên giàn thiên lý con chim

Dưới nhà rộn tiếng trẻ cười

Thầy tôi bên kỷ mài thoi mực tàu

quyện lấy hương cau

trầm bổng mấy câu thơ Đường…

Giờ đây biền biệt cố hương

Nằm nghe gió thổi bốn phương quê người.

(Trích tập san Nhân Loại, 1953)


Xem thêm:  Giao thừa lặng lẽ - Nguyễn Sơn Phương