Nhất nam thập nữ – Hồng Dương

0
Nhất nam thập nữ – Hồng Dương

nhất dạ ái ân thập nữ
Kiếp đàn ông lữ thứ bao đời
Tửu cờ hương sắc lã lơi
Nhân duyên mắc vướng vào nơi nào tình

Nam vô tửu như bình lạc nút
Đêm vô thê như túi
Sắc hương danh vọng là tiên
Cố nhân chết cũng khát miền đam mê…

Xưa bao kẻ năm thê bảy thiếp
Nay lạc loài một nghiệp phu quân
A ha trơ trẽn phủ phàng
Dương khan âm mứa…thập nàng viết vô…


Xem thêm:  Góc Sân Và Khoảng Trời Trần Đăng Khoa – Mang thế giới vào trong thơ phần cuối