Nhân quả – Ngạo Thiên

0
Nhân quả – Ngạo Thiên

là cõi mộng
vốn sắc không
Tâm tư mãi bận lòng
Nghĩ chi chuyện đục trong.

Cuộc vui rồi sẽ tàn
Sum họp rồi cũng tan
để làm gì
Tất cả rồi cũng đi.

Miệng đời gieo thị phi
Đố kỵ hay so bì
Hại người gieo tiếng ác
Người đời họ khinh khi.

Oán hận để được gì
Tất cả buông hết đi
Tâm tư sẽ nhẹ gánh
là từ bi.

Không tin luật nhân quả
luôn buông thả
Những nghiệt ngã
Lại trả về chính ta.


Xem thêm:  Bài thơ Cà phê đắng – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân