Người em nhỏ – Thiệu Giang

0
Người em nhỏ  –  Thiệu Giang

Tôi có người em nhỏ

Xanh xanh đôi hàng mi

Môi hồng vừa đương độ

Chưa biết sầu biệt ly

Ngày tôi đi vàng nắng

Nghiêng nghiêng một hàng cau

Mai ta nhìn mây trắng

Gửi lời về thương nhau

Chiều nay buồn viễn xứ

Nhớ người em gái xưa

Tôi thấy phương trời cũ

Giăng giăng một hàng mưa

Mơ về đôi môi thắm

Cười ngày tôi lên đường

Quê ta chừng xa lắm

Giờ em có nhớ thương

Tôi có người em nhỏ

Xanh xanh đôi hàng mi

Môi hồng còn đương độ

Đã biết sầu biệt ly

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.

Dưới đây là phiên bản do Mai Hương trình bày.


Xem thêm:  Xao xuyến trước những bài thơ tình buồn chia tay hấp dẫn nhất